Info

Kisaaminen tapahtuu neljän hengen joukkueissa. Joukkueiden koostumusta ei ole rajattu millään tavalla; kerätkää joukkueita kaveriporukasta, ainejärjestöporukasta tai opiskelijakavereista yli koulu- ja oppiainerajojen. Kaikkien joukkueiden jäsenten on oltava vähintään 18-vuotiaita. Valmistaudu esittämään henkilöllisyystodistus check-inissä. 

Polkupyörien, autojen, taksien ja muiden mahdollisten kulkuneuvojen käyttäminen on kielletty! Kulkuneuvoina saa käyttää vain Jyväskylän joukkoliikenteen Linkkejä tai liikkua jalan.

Lippujen myynti alkaa perjantaina 8.4. klo 12.00. Samalla viikolla julkistetaan myös palkinnot. Lipun hinta on 28 € per joukkue. Lippuun kuuluu päivälippu, joilla joukkue voi kulkea maksutta Linkin busseilla, 4 haalarimerkkiä ja 4 ranneketta, jolla pääsee jatkoille.

Lipunmyynnin yhteydessä joukkueen tulee valita oma lähtöaika (10.00, 10.15 tai 10.30). 

The competition takes place in teams of four. There are no restrictions on the composition of the teams; teams can be made up of friends, a group of students from a subject association or a group of fellow students from different schools and disciplines. All team members must be at least 18 years old. Be prepared to show ID at check-in. 

Bicycles, cars, taxis and other possible means of transportation are prohibited! Using only Jyväskylä public transport Linkki or walking/running are allowed.

Tickets will go on sale on Friday 8.4. at 12 o’clock. The prizes will also be announced in the same week. The ticket price is 28 € per team. The ticket includes a day ticket that allows the team to travel free of charge on Link buses, 4 badges and 4 wristbands which act like a ticket for the after party.

At the ticket office, the team must choose its own departure time (10.00, 10.15 or 10.30).

Kisan kulku | The course of the race

Lähdöt tapahtuvat Kirkkopuiston Paraatiaukiolta. Joukkue check-in alkaa 9.30, josta saatte rannekkeet sekä muut materiaalit.

Lähdöt tapahtuvat porrastetusti klo 10.00, 10.15 ja 10.30. Rastien suorittamiseen ja maaliin saapumiseen on varattu 7 tuntia.

Kilpailureitillä on yhteensä seitsemän rastia. Rasteja pääsee suorittamaan saapumisjärjestyksessä. Koko joukkueen tulee olla paikalla tehtävää suorittaessa.

Rasteilta saa vihjeen seuraavalle rastille. Ensimmäisen rastivihjeen saa lähdössä. 

Jokaiselle rastille saa aikasakkoa vastaan 2. vihjeen. Vihjeen saa soittamalla ARJ:n infoon.

Rasteilla joukkueet suorittavat tehtävän, joissa on maksimisuoritusaika, jonka ylittämisestä joukkue saa aikasakkoa. Lisäksi tehtävästä riippuen, voidaan antaa aikasakkoa epäonnistuneesta suorituksesta.

Maalissa joukkueen radan kiertoaikaan lisätään mahdolliset aikasakot. 

Voittaja on se joukkue, jonka kokonaissuoritusaika (sisältäen mahdolliset aikasakot) on pienin.

Rastit sulkeutuvat kello 17.00. Paraatiaukion maaliintuloalue sulkeutuu klo 17.30, johon mennessä viimeisen lähdön joukkueiden tulisi viimeistään saapua maaliin.

3 nopeinta ja 3 parasta fiilistä ylläpitäneet joukkueet palkitaan! 

 

Departures are from Paraatiaukio in Kirkkopuisto. Team check-in starts at 9.30, where you will receive your wristbands and other materials.

Departures will be staggered starting at 10 am. Departures are staggered at 10.00, 10.15 and 10.30. There are 7 hours to complete the course and reach the finish line.

There will be a total of seven checkpoints on the race route. The races are on a first-come, first-served basis. The whole team must be present when the task is completed.

At the checkpoints you will be given a clue for the next checkpoint. The first clue is given at the start. 

A 2nd clue is given for each checkpoint for a time penalty. The clue can be obtained by calling the ARJ information desk.

At the checkpoint, teams will complete a task with a maximum time limit, which if exceeded, the team will receive a time penalty. In addition, depending on the task, a time penalty may be given for failed performance.

At the finish line, the team’s lap time on the track will be added to any time penalties. 

The winner is the team with the lowest total time (including any time penalty).

The checkpoints close at 17.00. The finish line of the Paraatiaukio closes at 17.30, by which time the teams of the last start should arrive at the finish.

3 fastest teams and 3 teams with the best atmosphere will be rewarded with atmosphere prizes! 

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. | We reserve the right to make changes.